Sten material

Hötofta tidsbokning Thomas 0708 44 44 30
 
OBS för GESSIE Ring:
Olle för tidsbokning i Gessie 0708 98 27 58
Mattias tidsbokning i Gessie 0708 46 46 04

NY PRISLISTA from. 2024-07-01

Försäljning Hötofta

Artikel                                  Fraktioner                                 Pris

Stenmjöl mörk                    0 - 4 mm                                     500 kr/ton

Stenkross ljus                    0 - 16 mm                                   500 kr/ton

Stenkross röd/svart           0 - 16 mm                                   500 kr/ton

Bärlager                              0 - 40 mm                                   500 kr/ton

Matjord                                Ej Harpad                                   100 kr/ton

Matjord                                Harpad                                       180 kr/ton

Makadam                             4 - 16 mm                                   500 kr/ton

Singel ljus                           8 - 11 mm                                    500 kr/ton

Singel röd/svart                  8 - 11 mm                                    500 kr/ton

 

Alla priser ovan är ink. moms.  

Lägsta debitering är 500 kr Ink. moms