Sten material

 

Försäljning

Artikel                                  Fraktioner                                 Pris

Stenmjöl mörk                    0 - 4 mm                                     200 kr/ton

Stenmjöl ljus                       0 - 8 mm                                     170 kr/ton

Stenkross mörk                  0 - 16 mm                                   155 kr/ton

Stenkross ljus                     0 - 16 mm                                   155 kr/ton

Bärlager                               0 - 32 mm                                   140 kr/ton

Singel röd/svart                  8 - 11 mm                                    260 kr/ton

Singel ljus                           8 - 11 mm                                    240 kr/ton

Asfaltskross                       0 - 20 mm                                     60 kr/ton

Asfaltskross                       0 - 50 mm                                     50 kr/ton

Asfaltsfräs                                                                                50 kr/ton

Fyllnings massor               0 - 300 mm                                   30 kr/ton

Matjord                                Harpad                                        145 kr/ton

Matjord                                Ej Harpad                                    80 kr/ton

 


Mottagning av material

Asfalt                                     kakor                                         20 kr/ton

Fyllnings massor                 0 - 300 mm                                10 kr/ton

 

Alla priser är plus moms.  Lägsta debitering är 300 kr