Maskinstation

 

Nilssons Maskinstation utför:

Betsättning, radrensning, bandsprutning, upptagning med Grimme, halmtäckning av betor

Gödningsspridning med slunga

Gödselspridning med Bergmanspridare

Huggning av gräs, roterslåtterkross, trädesputsning

Jordbearbetning typ stubbning, plöjning, harvning och vältning

Pressning av småbalar och samlarvagn

Pressning av storbalar med samlarvagn

Pressning och ensilering av rundbalar

Sprutning

Sådd av majs med combimaskin

Sådd med Rapid combimaskin

Sådd av gräs med ogräsharv

Transporter lastbil, maskintrailer, spannmål, stenmaterial mm

Tröskning av spannmål och majs

Vägunderhåll: skrapning, sopning, snöröjning, saltning, grusning

Vänder o strängar hö o halm