Maskinstation

Nilssons Maskinstation utför:

Betsättning, radrensning, bandsprutning, upptagning med Grimme Maxtron, halmtäckning av betor

Gödningsspridning med slunga och N-sensor

Gödsel o kalkspridning med Bunning spridare utr. vågceller styrfiler

Huggning av gräs, roterslåtterkross, trädesputsning

Jordbearbetning typ stubbning, plöjning, harvning och vältning

Pressning och ensilering av rundbalar

Sprutning

Sådd av majs med combimaskin

Sådd med Rapid combimaskin

Sådd av gräs med ogräsharv

Försöljning av stenmaterial mm

Tröskning av spannmål och majs

Vägunderhåll: sopning, snöröjning, saltning, grusning

Vänder o strängar hö o halm