Jordbruk


Vi odlar 2015:

110 HA HÖSTRAPS

140 HA HÖSTVETE

45 HA SOCKERBETOR

140 HA MALTKORN

21 HA KÄRNMAJS

25 HA VALL/TRÄDA/KANTSONER MM.

480 HA TOTALT