Jordbruk


Vi odlar 2021:

102 HA HÖSTRAPS

196 HA HÖSTVETE

85 HA SOCKERBETOR

107 HA MALTKORN

HA KÄRNMAJS

38 HA VALL/TRÄDA/KANTSONER MM.

532 HA TOTALT