Jordbruk


Vi odlar 2018:

70 HA HÖSTRAPS

140 HA HÖSTVETE

100 HA SOCKERBETOR

175 HA MALTKORN

10 HA KÄRNMAJS

25 HA VALL/TRÄDA/KANTSONER MM.

520 HA TOTALT